Skip to main content

SÚČASNOSŤ

Nemocnica PRO VITAE Gelnica, ako člen Asociácie nemocníc Slovenska (ANS), sa zaväzuje poskytovať nielen štandardnú, ale aj nadštandardnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov s akútnymi a čoraz častejšie aj s chronickými ochoreniami, s cieľom zabezpečiť dostupnosť starostlivosti pre všetkých obyvateľov v spádovej oblasti.

Nachádza sa na vyvýšenom mieste na okraji mesta, na Nemocničnej ulici blízko centra, nemocnica v Gelnici predstavuje dominantu mesta z mnohých pohľadov. Táto poloha na návrší mimo mesta dáva nemocnici ešte väčší význam. Okrem toho pozemok, na ktorom sa nemocnica nachádza, ponúka prírodný ráz krajiny, s jemným sklonom smerom na juhovýchod.

Spádové územie nemocnice zahŕňa oblasť okresu Gelnica, ktorý má približne 30 841 obyvateľov žijúcich v 20 obciach. Je to najlesnatejší okres na Slovensku, čo zdôrazňuje krásu prostredia, v ktorom sa nemocnica nachádza.

Podľa demografickej štúdie, vypracovanej odborníkmi, je v tejto oblasti dôležité venovať pozornosť tzv. chronickým ochoreniam, ktoré sú čoraz bežnejšie, čiastočne aj kvôli odchodu mladých ľudí za prácou a starnutiu obyvateľstva. Starší ľudia potrebujú ľahko dostupnú zdravotnú starostlivosť, keďže so starnutím sa zvyšuje aj výskyt chronických ochorení. Preto sa nemocnica orientuje na zdravotnú starostlivosť pre dlhodobo chorých pacientov, čo zahŕňa zriadenie a rekonštrukciu dvoch poschodí v zdravotníckom zariadení s nadštandardnými priestormi.

Lôžkové oddelenie pre dlhodobo chorých pacientov bolo otvorené a uvedené do prevádzky v januári 2008.

Vedenie nemocnice sa rozhodlo postupne vytvárať prostredie, ktoré bude pacientom príjemné, preto sa v rekonštruovaných priestoroch biela farba nahradila jemnými pastelovými odtieňmi.