Skip to main content

SPONZORI

Vážení sponzori,

s radosťou Vás vítame na webovej stránke nemocnice PRO VITAE.  Chceli by sme Vás informovať o možnostiach, ako môžete podporiť našu nemocnicu alebo jej jednotlivé oddelenia. Vaša podpora je pre nás nesmierne cenná a pomáha nám neustále zlepšovať poskytovanú starostlivosť a služby.

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a dôveru.

Finančné dary je možné poslať na účet: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: IBAN SK78 0200 0000 0019 4035 7055
Variabilný symbol: použite prosím, niektoré z nižšie uvedených VS

V prípade, že nechcete Váš finančný dar účelovo viazať, použite prosím, variabilný symbol 60100.

Zoznam variabilných symbolov jednotlivých oddelení

60200   ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
60300   ZARIADENIE PRE SENIOROV
60400   ODDELENIE DLHODOBO CHORÝCH

Ak máte záujem prispieť finančným alebo vecným darom, prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali na e-mail riaditel@provitaegelnica pre zaslanie zmluvy.