Skip to main content

HISTÓRIA

Všeobecná nemocnica v Gelnici predtým Nemocnica s poliklinikou (NsP), pod názvom Okresný ústav národného zdravia, bola postavená v 50. rokoch 20. storočia.
Projekt 130 lôžkovej nemocnice vznikal od roku 1952, v období historizujúceho socialistického realizmu. Autorom projektu bol architekt Ernest Krampl, ktorý pri tejto stavbe spolupracoval s G. Paulom. Stavba bola odovzdaná v roku 1959. Postavili ju v období kampane výstavby nemocníc v stredne veľkých mestách. Stavbu realizovali firmy Pozemné stavby a Stavomontáže so sídlom v Košiciach, ktoré súčasne s gelnickou NsP stavali aj nemocnicu v Revúcej.Lekárske a liečebné zariadenia montovali pracovníci Chirany.

Nemocnica s poliklinikou v Gelnici začala svoju prevádzku v roku 1959. Nemocnica bola slávnostne otvorená a spustená do prevádzky so štyrmi základnými oddeleniami: chirurgickým, pediatrickým, gynekologicko – pôrodnickým a interným, spolu s 136 lôžkami.

Od roku 1961 boli postupne zriadené nasledovné pracoviská, výbava a zariadenia:

 • okrem 4 poliklinických odborných ambulancií (chirurgická, interná, detská, gynekologická) patriacich k základným lôžkovým oddeleniam pribudli v poliklinickej časti nemocnice odborné ambulancie: neurologická, psychiatrická, urologická, očná, ORL, ortopedická, kožná a psychologická, zo spoločných vyšetrovacích zložiek OKB, centrálne RTG pracovisko, fyziatricko – rehabilitačné pracovisko, hematologicko- transfúzna stanica, nelôžkové zubné oddelenie
 • jednotka intenzívnej starostlivosti
 • moderné signalizačné zariadenie
 • pracoviská boli doplnené v tom čase modernou zdravotníckou technikou
 • – r. 1961 – 1962 nové sanitné vozidlá
 • – r. 1967 vybudovanie nového zdravotného strediska v Prakovciach
 • – r. 1968 výstavba obvodného zdravotného strediska v Margecanoch
 • – r. 1970 výstavba dielní a skladov
 • – r. 1971 centrálny rozvod mediciálneho kyslíka
 • – r. 1975 odovzdanie nového ObZS v Nálepkove
 • – r. 1977 rekonštrukcia tepelného hospodárstva
 • – r. 1977 zriadenie novej telefónnej ústredne vyššej kapacity
 • – r. 1983 – 1989 rekonštrukcia a modernizácia lôžkových oddelení, OKB a zubného oddelenia.

   Tradíciou nemocnice boli tzv. „Gelnické lekárske dni“, na ktorých sa zúčastňovali známe lekárske osobnosti zo zdravotníckych zariadení z celého Slovenska.

   • Ministerstvo zdravotníctva SR zriadilo s účinnosťou od 1.7.1991 štátnu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou s názvom „ Nemocnica s poliklinikou Gelnica.“
   • Štátna nemocnica bola delimitovaná od štátu na mesto Gelnica od 1.1.2003.
   • V r. 2004 mesto dalo prevádzku nemocnice do prenájmu.

    Známe osobnosti nemocnice

    Chirurgické oddelenie:

    • Prvým primárom bol MUDr. Milan Kováčik, ktorý prišiel z chirurgickej kliniky z Košíc.
    • Od r. 1961 vynikajúci chirurg MUDr. Milan Režucha, ktorý pôsobil na oddelení do r. 1974.
    • Od r. 1974 MUDr. Ladislav Adamík, zakladateľ Gelnických lekárskych dní, ktoré sa každoročne uskutočňovali pre iný medicínsky obor. Prednášali na nich špičkoví odborníci z celej bývalej ČSFR, preto sa tešili veľkému záujmu.
    • Do dnešnej doby pôsobí v nemocnici aj primár MUDr. Marián Znak
    • Na chirurgickom oddelení za 30 rokov bolo hospitalizovaných 26 016 pacientov.

    Detské a kojenecké oddelenie

    • Prvou primárkou detského oddelenia od otvorenia bola MUDr. Rozália Džavíková
    • Na detskom oddelení sa za 30 rokov liečilo vyše 25000 detí.

    Interné oddelenie

    • Prvým primárom bol od r. 1959 MUDr. František Mikuš, CSc. V tejto funkcii pôsobil veľmi dlho, vyše 31 rokov. Súčasne bol v rokoch 1974 až 1987 riaditeľom NsP.
    • Hospitalizovaných na tomto oddelení bolo 24 365 pacientov, 156 899 pacientov vyšetrených na internej ambulancii a v poradenskej ambulancii 164 544 pacientov.

    Nelôžkové oddelenia – Zubné oddelenie

    • Od roku 1959 viedol primár MUDr. Walter Faix a po jeho smrti v roku 1980 nastúpil MUDr. Július Muránsky. Od otvorenia bolo prevedených 998 000 vyšetrení.

    Hematologicko-transfúzne oddelenie

    • Viedol od otvorenia primár MUDr. Vladimír Džavík
    • Od roku 1982 viedol oddelenie MUDr. Marián Štubňa, ktorý je považovaný za zakladateľa modernej transfúznej stanice.

    Ženské oddelenie

    • Prvým primárom oddelenia bol MUDr. Milan Špaček z Moravy
    • Do dnešnej doby od roku 1961 pôsobí v nemocnici aj primár oddelenia MUDr. Gejza Papp. Počet hospitalizovaných na tomto oddelení bol 35 405.

    Zubné oddelenie

    • Od roku 1959 viedol primár MUDr. Walter Faix

    Nemocnica v Gelnici,archívny TV záznam z r. 1960