Skip to main content

AMBULANCIE A ODDELENIA

Pracoviská

Nemocnica PRO VITAE prevádzkuje spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ), ktoré poskytujú široké spektrum diagnostických a terapeutických služieb. Naše SVaLZ sú vybavené modernou technológiou a odborným personálom, čo umožňuje presné a efektívne riešenie zdravotných problémov našich pacientov.
Vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ)

Oddelenia

Nemocnica PRO VITAE poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom, ktorým je potrebné zaistiť dlhodobo liečebnú, rehabilitačnú a komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o chronicky chorých.

Nemocnica PRO VITAE Gelnica zabezpečuje tiež

Dopravnú zdravotnú službu DZS, má v prevádzke aj vozidlá špeciálne určené na komfortný prevoz pacientov do dialyzačných stredísk.

Chystáte sa na vyšetrenie do Nemocnice PRO VITAE?

Naše ambulancie a pracoviská sú prístupné pre každého pacienta, bez ohľadu na jeho zdravotnú poisťovňu.

Ako sa môže pacient objednať na vyšetrenie?

Pri objednaní na vyšetrenie má pacient niekoľko možností:

Telefonická rezervácia termínu na čísle 053/ 4163 200 v čase od 7:00h do 15:00h.
Rezervácia termínu osobne v Nemocnici PRO VITAE v čase od 7:00h do 15:00h.

Po rezervácii termínu pacient obdrží prostredníctvom SMS správy a emailu potvrdenie o rezervácii. 48 hodín pred vyšetrením pacient obdrží SMS správu a email, ktorý mu pripomenie termín vyšetrenia.