Skip to main content

Pľúcna ambulancia

 • Kontakt: 053/ 4163 274
 • Systém objednávania: je potrebné sa vopred objednať
 • Lekár: MUDr. Irena Remáčová
 • Sestra: Mgr. Katarína Hudáková

Pracovný čas

štvrtok a piatok

 • 07,00h – 12,00h – ambulancia
 • 12,00h – 12,30h – obed
 • 12,30h – 15,00h – administratíva

O ambulancii

Pľúcna ambulancia v meste Gelnica je v súčasnosti jediným zariadením, ktoré poskytuje komplexnú diagnostiku, liečebno-preventívnu starostlivosť a dispenzárnu starostlivosť pre pacientov s akútnymi a chronickými ochoreniami dýchacieho systému.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Na pľúcnej ambulancii poskytujeme štandardné i nadštandardné služby a poradenstvo. Ďalej sa na tejto ambulancii:

 • Zabezpečuje vyšetrenie a liečbu akútnych respiračných chorôb a akútne exacerbovaných chronických  pľúcnych chorôb
 • Pacientov dispenzarizujeme, pravidelne pacientov predvolávame na kontrolné vyšetrenie podľa dispenzárnych skupín. Ide predovšetkým o pacientov s astmou bronchiale, s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, sarkoidózou, so zápalmi pľúc a pohrudnice, nádorovými chorobami dýchacích ciest a pľúc, o systémové choroby s pľúcnymi prejavmi
 • Diagnostikovanie a po hospitalizácii liečenie, dispenzarizovanie pacientov s tuberkulózou (s pľúcnou aj mimopľúcnou formou tuberkulózy)
 • Diagnostikujeme latentnú (skrytú) formu tuberkulózy
 • V rámci prevencie a diagnostiky vykonávame spirometrické a bronchodilatačné vyšetrenia
 • Realizujeme tuberkulinový test – Manotux ll (aj pre pacientov v rámci iných oddelení našej nemocnice)

DOPLNKOVÉ INFROMÁCIE

Na vyšetrenie je potrebné odporúčanie od praktického lekára alebo iného lekára – špecialistu. Pacienti sa na vyšetrenie môžu objednať telefonicky alebo osobne v ambulancii. Po dohode s lekárom je možné čas návštevy prispôsobiť individuálnym požiadavkám.

Chystáte sa na vyšetrenie do Nemocnice PRO VITAE?

Naše ambulancie a pracoviská sú prístupné pre každého pacienta, bez ohľadu na jeho zdravotnú poisťovňu.

Ako sa môže pacient objednať na vyšetrenie?

Pri objednaní na vyšetrenie má pacient niekoľko možností:

Telefonická rezervácia termínu na čísle 053/ 4163 200 v čase od 7:00h do 15:00h.
Rezervácia termínu osobne v Nemocnici PRO VITAE v čase od 7:00h do 15:00h.

Po rezervácii termínu pacient obdrží prostredníctvom SMS správy a emailu potvrdenie o rezervácii. 48 hodín pred vyšetrením pacient obdrží SMS správu a email, ktorý mu pripomenie termín vyšetrenia.