Skip to main content

Onkologická ambulancia

  • Kontakt: 053/ 4163 220
  • Systém objednávania: nie je potrebné sa vopred objednať
  • Lekár: MUDr. Marián Hudák
  • Sestra: Alžbeta Tutokyová  

Pracovný čas

pondelok – prsníková poradňa – onkologická ambulancia

  • 07,30h – 09,00h – príprava, odbery
  • 09,00h – 12,00h – ambulancia USG prsníkov
  • 12,00h – 12,30h – obed
  • 12,30h – 15,30h – administratíva

O ambulancii

Onkologická ambulancia je dôležitým centrom starostlivosti o pacientov s onkologickými ochoreniami. Okrem vyšetrovania a laboratórneho vyhodnocovania poskytujeme aj liečbu týchto závažných chorôb priamo v ambulantnom prostredí.

V prípadoch, kedy je nevyhnutná ústavná liečba, sme schopní odporučiť vhodné zdravotnícke zariadenie a úzko spolupracujeme s oddelením radiačnej a klinickej onkológie, ako aj s inými špecializovanými odbormi vrátane chirurgie, interného lekárstva a gynekológie.

Po ukončení chemoterapeutickej liečby nekončí naša starostlivosť. Naopak, pokračujeme v poskytovaní liečebno-prevencijskej starostlivosti, aby sme podporili pacientov v ich rehabilitácii a obnovení kvality života.

Chystáte sa na vyšetrenie do Nemocnice PRO VITAE?

Naše ambulancie a pracoviská sú prístupné pre každého pacienta, bez ohľadu na jeho zdravotnú poisťovňu.

Ako sa môže pacient objednať na vyšetrenie?

Pri objednaní na vyšetrenie má pacient niekoľko možností:

Telefonická rezervácia termínu na čísle 053/ 4163 200 v čase od 7:00h do 15:00h.
Rezervácia termínu osobne v Nemocnici PRO VITAE v čase od 7:00h do 15:00h.

Po rezervácii termínu pacient obdrží prostredníctvom SMS správy a emailu potvrdenie o rezervácii. 48 hodín pred vyšetrením pacient obdrží SMS správu a email, ktorý mu pripomenie termín vyšetrenia.