Skip to main content

Diabetologická ambulancia

 • Kontakt: 053/ 4163 224
 • Systém objednávania: prvé vyšetrenie bez objednania
 • Lekár: MUDr. Juraj Gmitrov, PhD.
 • Sestra: Michaela Neupaerová

Pracovný čas

pondelok

 • 07,00h – 09,00h – odbery
 • 09,00h – 12,00h – ambulancia
 • 12,00h – 12,30h – obed

štvrtok

 • 07,00h – 09,00h – odbery
 • 09,00h – 12,00h – ambulancia
 • 12,00h – 12,30h – obed

piatok

 • 07,00h – 09,00h – odbery
 • 09,00h – 12,00h – ambulancia
 • 12,00h – 12,30h – obed

O ambulancii

Diabetologická ambulancia poskytuje komplexnú ambulantnú starostlivosť v oblasti diabetológie, porúch metabolizmu a výživy. Okrem diagnostiky a liečby sa zameriavame na preventívne úkony a dispenzarizáciu pacientov s rôznymi typmi cukrovky, vrátane diabetu mellitus 1. a 2. typu, gestačného diabetu, špeciálnych typov diabetu a ďalších porúch metabolizmu glukózy. Súčasťou našej starostlivosti je aj edukácia pacientov o správnej diéte, režimových opatreniach, liečbe a možných akútnych a chronických komplikáciách spojených s diabetom.

Realizujeme screeningový o GTT u gravidných v 24-28 T gravidity. Dispenzarizujeme a liečime pacientov  s poruchou lipidového metabolizmu.

Na ambulanciu prichádzajú pacienti poukázaní obvodnými aj odbornými lekármi zo spádovej oblasti okresu Gelnica, ale aj mimo spádu podľa slobodnej voľby lekára a pacienta.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Poplatky za platené služby na ambulancii sú vyberané v zmysle platného cenníka.

Chystáte sa na vyšetrenie do Nemocnice PRO VITAE?

Naše ambulancie a pracoviská sú prístupné pre každého pacienta, bez ohľadu na jeho zdravotnú poisťovňu.

Ako sa môže pacient objednať na vyšetrenie?

Pri objednaní na vyšetrenie má pacient niekoľko možností:

Telefonická rezervácia termínu na čísle 053/ 4163 200 v čase od 7:00h do 15:00h.
Rezervácia termínu osobne v Nemocnici PRO VITAE v čase od 7:00h do 15:00h.

Po rezervácii termínu pacient obdrží prostredníctvom SMS správy a emailu potvrdenie o rezervácii. 48 hodín pred vyšetrením pacient obdrží SMS správu a email, ktorý mu pripomenie termín vyšetrenia.