Skip to main content

Interná ambulancia

  • Kontakt: 053/ 4163 200

Systém objednávania:

  • EKG – nie je potrebné sa vopred objednať
  • Vyšetrenie – je potrebné sa vopred objednať

  • Lekár: MUDr. Irena Remáčová
  • Lekár: MUDr. Milan Remáč – primár ODCH
  • Sestra: Anna Kalináčová

Pracovný čas

pondelok až piatok

  • 06,30h – 08,00h – odbery, EKG
  • 08,00h – 12,30h – ambulancia
  • 12,30h – 13,00h – obed
  • 13,00h – 14,30h – administratíva

O ambulancii

Na ambulancii štandardne poskytujeme komplexnú preventívnu a liečebnú starostlivosť dospelej populácii v oblasti vnútorných chorôb, včasnú a správnu diagnostiku, liečbu, určenie prognózy, prevenciu vnútorných chorôb, ich následkov a komplikácií. Na kontrolu a ďalšie doriešenie zdravotného stavu objednávame prvotne pacientov prepustených po hospitalizácii, ktorí vyžadujú ďalšiu odbornú starostlivosť, ale aj pacientov s odporúčaním od praktického lekára.

Veľký dôraz kladieme na kardiologickú problematiku. V rámci sekundárnej prevencie sledujeme a liečime pacientov po prekonanom infarkte myokardu, kardiochirurgických operáciách, mozgovo-cievnej príhode, pacientov s artériovou hypertenziou a podobne. Dlhodobo sledujeme a liečime pacientov s poruchami srdcového rytmu, srdcovým zlyhávaním, nedostatočne korigovanou artériovou hypertenziou.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Na ambulancii realizujeme predoperačné interné vyšetrenia u všetkých pacientov plánovaných na akútne a plánované operačné výkony.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Po dohode s lekárom je možné čas návštevy prispôsobiť individuálnym požiadavkám.

Chystáte sa na vyšetrenie do Nemocnice PRO VITAE?

Naše ambulancie a pracoviská sú prístupné pre každého pacienta, bez ohľadu na jeho zdravotnú poisťovňu.

Ako sa môže pacient objednať na vyšetrenie?

Pri objednaní na vyšetrenie má pacient niekoľko možností:

Telefonická rezervácia termínu na čísle 053/ 4163 200 v čase od 7:00h do 15:00h.
Rezervácia termínu osobne v Nemocnici PRO VITAE v čase od 7:00h do 15:00h.

Po rezervácii termínu pacient obdrží prostredníctvom SMS správy a emailu potvrdenie o rezervácii. 48 hodín pred vyšetrením pacient obdrží SMS správu a email, ktorý mu pripomenie termín vyšetrenia.