Skip to main content

Nový prístroj v nemocnici skvalitní diagnostiku osteoporózy

Rádiodiagnostické pracovisko Nemocnice PRO VITAE Gelnica má nový celotelový kostný denzitometer. Prístroj slúži na meranie hustoty kostnej hmoty.

Celotelový kostný denzitometer je v súčasnosti zlatým štandardom diagnostiky osteoporózy. Slúžiť bude na rýchlejšiu a efektívnejšiu diagnostiku pri vyšetrení pacienta.

Röntgenový prístroj vysiela minimálne, takmer zanedbateľné množstvo žiarenia, skenuje cieľovú časť tela pacienta a poskytuje lekárovi dôležité informácie o hustote kostnej hmoty. Vyšetrenie je bezbolestné a celá návšteva ambulancie trvá len približne 20 minút.